Genesis 3 22 Interlinear En Jehovah God zei: 'Zie, de man was als een van ons, wat betreft de kennis van goed en kwaad; en nu, opdat hij zijn hand niet uitstuurt, en ook van de boom des levens heeft genomen en gegeten en tot de eeuwigheid geleefd heeft, '-

Red robins happy hour times Genesis 3 22 Interlinear En Jehovah God zei: 'Zie, de man was als een van ons, wat betreft de kennis van goed en kwaad; en nu, opdat hij zijn hand niet uitstuurt, en ook van de boom des levens heeft genomen en gegeten en tot de eeuwigheid geleefd heeft, '-