Johannes 18:18

Johannes 18:18 omdat het koud was, stonden de bedienden en officieren rond een houtskoolvuur dat ze hadden gemaakt om warm te houden. en peter stond ook bij hen om zichzelf te verwarmen.

Jesaja 12: 2

Jesaja 12: 2 Voorzeker, God is mijn redding; ik zal vertrouwen en niet bang zijn. want de heer-god is mijn kracht en mijn lied, en hij is ook mijn redding geworden. '

Handelingen 8:39

Handelingen 8:39 toen ze uit het water kwamen, droeg de geest van de heer Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, maar ging op weg met vreugde.

Hebreeën 1: 8

Hebreeën 1: 8 maar over de zoon zegt hij: 'Uw troon, o god, blijft eeuwig en altijd bestaan, en gerechtigheid is de scepter van uw koninkrijk.

Exodus 1: 1

exodus 1: 1 dit zijn de namen van de zonen van israël die met jacob naar egypte gingen, elk met zijn gezin:

Jozua 1: 4

Jozua 1: 4 Uw gebied zal zich uitstrekken van de woestijn en Libanon tot de grote rivier eufraat - het hele land van de Hethieten - en het westen tot aan de grote zee.

Markus 6: 4

Marcus 6: 4 en Jezus zei tegen hen: 'Een profeet is alleen zonder eer in zijn geboorteplaats, onder zijn familieleden en in zijn eigen huishouden.'

Lucas 12:51

Luke 12:51 Denk je dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? nee, ik zeg het je, maar verdeeldheid.